Mini Cart

תנאים והתניות

תנאים והגבלות

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות תנאים והגבלות אלה בכל עת ללא הודעה מוקדמת. השימוש שלך באתר שלנו מהווה את הסכמתך לציית לתנאים וההגבלות כפי שהשתנו. מסיבה זו, מומלץ לעיין בתנאים וההגבלות האלה בכל פעם שאתה משתמש באתר זה.

מגבלות האחריות

חברת שימבד שיווק בע"מ לא תישא באחריות כלשהי ולא תישא באחריות לכל נזק שנגרם,שנגרם על ידיך או הנובעים מגישה, שימוש או גלישה באתר זה או הורדת כל חומר, מאתר זה. בשום מקרה החברה לא תוגבל באופן בלעדי על ידי אחר בהפקה או בהעברה של אתר אינטרנט זה לאחריות כלפי כל צד נזקים עקיפים, מיוחדים, עונשיים, מקריים או תוצאתיים (לרבות, ללא הגבלה, אלה הנובעים מהפסד רווחים, אובדן נתונים או הפרעה עסקית) הנובעים מהשימוש, מאי-השימוש או מתוצאות השימוש באתר אינטרנט זה אתרי אינטרנט המקושרים לאתר אינטרנט זה, או לחומרים, למידע או לשירותים הכלולים בכל אתר או באתרים אלה, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, נזיקין או כל תיאוריה משפטית אחרת ובין אם לאו, או לא הודיעו על האפשרות לנזקים כאלה. מגבלות האחריות שלעיל אינן חלות במידה המותרת על פי חוק. אנא הפנה את החוקים המקומיים שלך לכל איסור כזה.

במקרה של בעיה כלשהי עם אתר זה או עם תוכן כלשהו, ​​הנכם מסכימים לכך שהסיוע הבלעדי שלכם הוא להפסיק את השימוש באתר זה. במקרה של כל בעיה עם המוצרים או השירותים אשר רכשת באתר זה או באמצעות אתר זה, אתה מסכים לתשלום שלך, אם בכלל, מהיצרן של מוצרים אלה או של ספק שירותים אלה, בהתאם לאותו יצרן או של יצרן זה. אחריות של ספק, או כדי לקבל החזר והחזר עבור מוצר או שירותים אלה בהתאם להחזרים ולהחזרים הכספיים המוצגים באתר אינטרנט זה. אתר זה עשוי לכלול אי דיוקים, טעויות או שגיאות דפוס. שימבד שיווק אינה מתחייבת כי התוכן יהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות.

זכויות יוצרים וסימן מסחרי

אלא אם כן צוין אחרת, החומר באתר זה, כולל אך לא מוגבל לטקסטים, תמונות, איורים, תוכנות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, קובצי אנימציה, כפוף לזכויות היוצרים והסימנים המסחריים של החברה שימבד שיווק. כתוצאה מכך, אין להעתיק, לשכפל, לשנות, לפרסם, להעביר, להפיץ, במלואו או בחלקם בכל צורה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה הפרטית מוגבלת. כל הזכויות שמורות.

מוצרים ותוכן

כל התכונות, התוכן, המפרטים, המוצרים והמחירים של מוצרים ושירותים המתוארים או המתוארים באתר זה כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת. מספר משקולות, אמצעים ותיאורים דומים משוערים והם ניתנים למטרות נוחות בלבד. אנו עושים את כל המאמצים סבירים כדי להציג במדויק את התכונות של המוצרים שלנו, כולל הצבעים המתאימים; עם זאת, הצבע בפועל שתראה יהיה תלוי במערכת המחשב שלך ואנחנו לא יכולים להבטיח שהמחשב שלך יציג באופן מדויק צבעים כאלה. הכללתם של מוצרים או שירותים באתר זה בזמן מסוים אינה מעידה או מתחייבת כי מוצרים או שירותים אלה יהיו זמינים בכל עת. באחריותך לוודא ולציית לכל החוקים המקומיים, הממלכתיים והבינלאומיים החלים על החזקה, שימוש ומכירה של כל פריט שנרכש מאתר זה. על ידי ביצוע הזמנה, אתה מייצג כי המוצרים הורה ישמש רק באופן חוקי.

 

החשבון שלך

אתה אחראי לשמירה על סודיות פרטי החשבון והסיסמה שלך, ואתה מסכים לקבל אחריות על כל הפעילויות המתרחשות תחת החשבון והסיסמה שלך.

שימבד שיווק שומרת לעצמה את הזכות לסרב לשירות, לסיים חשבונות להסיר או לערוך תוכן או לבטל הזמנות.

על ידי ביצוע הזמנה, אתה מתחייב כי אתה מעל גיל 18 שנים, וכי אתה מספק לשימבד שיווק מידע מדויק, אמת וכי יש לך את הסמכות כדי לבצע את ההזמנה.

מדיניות החלפה והחזרים כספיים

מוצר חדש שלא נעשה בו שימוש במחיר סחורה שנרכשו בחנות קמעונאית החנות עשוי להיות חילופי בסניף עם הקבלה המקורית תוך 7 ימים מיום הרכישה. לאחר 7 ימים, לא ניתן להחליף את הסחורה.

אנו מציעים מדיניות ללא החזר על כל הסחורה, עם זאת, עבור סחורה במוקדמות עבור חילופי, פריט עשוי להיות חילופי עבור החנות זיכויים אשר ניתן להשתמש שלנו בסניף שלנו בלבד

סחורה למכירה לא ניתן להחליף או להחזיר. כל הסחורה חייב להיות מוחזר במצב סחורה, אחרת, חילופי לא יהיה מותר.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לדחות כל צורה של חילופין ללא הקבלה המקורית.

מדיניות החזרים כספיים והחזרים כספיים (חנות מקוונת)

כאשר אתה מבקר באתר ו / או שולח אלינו דוא"ל, אתה מסכים לקבל מאיתנו תקשורת אלקטרונית. אתה מסכים שכל ההסכמים, ההודעות, הגילויים והתקשורות האחרות ששלחנו אליך באופן אלקטרוני יענו על כל דרישה משפטית שהתקשורת כאמור תהיה בכתב חריגות של אחריות החברה הפרטית בע"מ אינה מייצגת או מעניקה אחריות לגבי תנאי העבודה או תנאי העבודה של אתר זה, התאמתם לשימוש, או שימוש בו ללא הפרעות או ללא שגיאות. כל המידע או החומר המוצעים באתר זה לכם, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות וללא הגבלה, אחריות או תנאים של סחירות, כושר, איכות, עמידות או התאמה לכל מטרה מסוימת, או ללא הפרות

t.